top of page

DISCLAIMER

Er is veel zorg en aandacht besteed aan deze website. Wij streven er naar dat alle informatie zo volledig, begrijpelijk, juist, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie bijgewerkt  volledig, juist of nauwkeurig is. Als de informatie tekortkomingen bevat, zullen wij dit zo snel mogelijk corrigeren.

 

Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De meeste informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen kan om persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy.

 

U hebt het recht om informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten.

Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Hiervoor kunt u contact opnemen met de beheerder van deze site.

 

bottom of page